ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ?

องค์กรของท่านมีระบบที่สามารถบริหาร จัดการผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพV-VISIT ช่วยคุณบริหารจัดการผู้มาติดต่อ ได้อย่างไร

การลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า

ระบบลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ เพื่อความสะดวก ในการเข้าติดต่อบุคคลภายใน หรือ การเข้าสู่ภายในตัวอาคาร

การบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อที่รวดเร็ว

ระบบเก็บบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อที่สะดวกรวดเร็ว ด้วยการดึงข้อมูลจากตารางนัดหมายล่วงหน้า หรือ ผ่านระบบ Smart Card Reader อีกทั้งการเก็บข้อมูลเป็นรูปภาพด้วย กล้องความละเอียดสูง

การรายงานข้อมูลผู้มาติดต่อ

พร้อมด้วยระบบสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง และ การแสดงรายงานได้หลากหลายรูปแบบด้วย กราฟข้อมูลที่สวยงามทันสมัย ที่รองรับการบันทึกไฟล์ Ecelระบบนัดหมายล่วงหน้าที่ สะดวก

ระบบบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อที่ รวดเร็ว


ระบบรายงานผู้มาติดต่อที่ ทันสมัย